Konst i kvarn 2020

Nytt upplägg pga corona

Ledningsgruppen för konst i kvarn har nu samlat information om utställare och medarbetare med plan B som vi tidigare presenterade. Här kommer en reviderad plan efter att vi tagit hänsyn till antalet utställare mm.

I huvudsak blir ändringen att vi har en utställningsperiod istället för två. Det betyder att samtliga utställare får en yta i kvarnen under hela 6 veckor. Fortfarande gäller att det krävs endast två dagar som kvarnvärd per utställare.

Plan 2B

Restriktioner i antal

Vi löser detta med en teknisk lösning (APP) där vi kan ha koll på antalet samtidiga besökare i kvarnen

Antalet konstnärer och veckovärdar

Samtliga nu anmälda konstnärer erbjuds att ställa ut under en sex veckors period då på en mindre väggyta (ca ett halvt rum) utbytet blir att var och en av dessa konstnärer får två dagar att ansvara för kvarnens öppethållande och lotteriförsäljning.

Avgiften blir oförändrat 500 kr och 20% på försäljningen i provision.

Försäljningen av konsten sker utan reservationer, dvs den kund som köper får direkt ta med verket efter att ha betalat till konstnären företrädesvis med swish.

Dagarnas öppettider kortas ned till 11 – 14 vilket gör att en person klarar av att sitta en sådan kort period.

Hur vet jag vilka dagar jag ska vara kvarnvärd?

VI bifogar ett formulär där varje deltagare får kryssa i de datum som de kan ta ansvaret. Det kan behövas minst 8 kryss, varav hälften på vardagar, i den listan för att vi ska kunna pussla ihop sommaren.

Hänga konsten

Upphängning av konsten sker kvällen den 19 juni och/eller kl 8 – 11 den 20 juni.

Förhoppningsvis passar detta så många som möjligt. Det kan bli några konstnärer som kommer in senare med sin hängning.

Arbetsuppgifter

För att detta ska fungera krävs att det blir enklare för den som ansvarar för öppethållandet. Det betyder att vi minimerar arbetsuppgifterna till:

  • Värdskapet
  • Besöksräkning
  • Lotteriförsäljning
  • Försäljning av Röster från Vindeln (eget Swishnummer, enbart via Swish)

Uppstart och stängning

  • Nyckel till kvarnen i nyckelskåp med kod
  • Tända belysningen i kvarnen samt datorer görs med en central strömbrytare

Backup

Medlemmar i kvarngruppen kommer att finnas nära arrangemanget och täcka upp för sådant som kan krångla. Om en konstnär blir sjuk och inte kan ta sina dagar måste en reserv in. Det blir konstnärens ansvar att ordna en ersättare, eller kontakta någon i reservlistan med folk som kan ställa upp mot en ersättning av 400 kr per dag. (alla deltagare som vill kan anmäla sig till reservlistan)

Instruktionsfilm

En instruktionsfilm blir tillgänglig för konstnärerna där alla rutiner runt att sitta kvarnvärd gås igenom.

Det finns även en ”övrigt ruta” i datumformuläret

Frågor kring detta upplägg mailas till

anmalan@konstikvarn.com