Att ställa ut – detta gäller

Du ansöker till Konst i Kvarn via länken för anmälan.

En arbetsgrupp väljer ut vilka som får ställa ut. Detta sker med tanke på mixen av tekniker och uttryck under varje utställningsvecka.

Då det är för många är det lotten som avgör vilka som placeras på reservlistan.

På lördagen, första dagen på din vecka, kl 8:00 i kvarnen bär du in dina verk och anvisas till ditt rum. Du packar upp och grovt placerar ut dina målningar.

En genomgång av förhållningsregler, och tips inför hängningen sker av veckovärdarna. Se mer om reglerna i dokumentet som finns här på hemsidan.

Det krävs att du deltar i 3 värdpass under veckan. Dessa är ca 3 timmar per pass. Du sitter då tillsammans med en rutinerad veckovärd och välkomnar besökare i kvarnen.

Efter att du hängt din utställning kommer en veckovärd att godkänna hängningen. Anledningen är att hängningen ska följa den policy vi har i kvarnen. Inte allt för många alster, en konsekvent hängning med någon sorts gruppering. Du får goda råd av värdarna.

Dina alster fotograferas för att visas på tv-skärmen på entréplan, då det ibland kan vara besvärligt för en del besökare att röra sig i alla plan.

Kvarnen har en tänkt besöksslinga som ökar sannolikheten att alla besökare besöker alla rum.

På fredagen då konstverken ska plockas ned är alla konstnärer på plats. Man gör då upp eventuell försäljning direkt med köparen i samband med att vi stänger kvarnen kl 20:00.

En del konstnärer, långväga eller av annan anledning inte kan sköta sin utställning kan ibland köpa sig fria från ansvaret med till exempel hängning, värdpass eller nedplockning. Kontakta oss i god tid för detta.