Kontakt

Kvarntelefon: 076 – 138 99 78 Denna telefon ligger igång då Konst i Kvarn pågår

Ordförande: Lligo Matson 070 – 376 18 44

Kassör: Lena Frank 070 – 338 27 31

Sekreterare: Eva Grönlund 070 – 399 61 79

Swish 123 – 224 29 64

Postgiro 833 31 28-0

info@konstikvarn.com