Kontakt

Kvarntelefon: 072-4036129 Denna telefon ligger igång då Konst i Kvarn pågår, annan tid i vår ateljé Färglådan. Eftersom vi inte är där hela tden kan det hända att vi inte svarar.

Ordförande: Lligo Matson 070 – 376 18 44

epost: ordforande@konstikvarn.com

Kassör: Lena Frank 070 – 338 27 31

epost: kassor@konstikvarn.com

Sekreterare: Eva Grönlund 070 – 399 61 79

epost: sekreterare@konstikvarn.com

Swish 123 – 224 29 64

Postgiro 833 31 28-0

info@konstikvarn.com