Kontakt

Ordförande: Lligo Matson 070 – 3761844

Kassör: Lena frank 070 – 338 27 31

Sekreterare: Eva Grönlund 070 – 399 61 79

info@konstikvarn.com