Konst i Kvarn 2021

Nu börjar vi planera inför årets Konst i Kvarn 2021. Vi vet ju inte hur coronaläget är men vi har bestämt att vi förutsätter att vi i någon form kan köra utställningen även i år.

2020 var en utmaning som vi klarade ut riktigt bra. Ca 5000 besökare trots alla restriktioner i resande. Våra öppettider var mycket kortare varje dag men arrangemanget som helhet var mycket uppskattat. Det syntes inte minst på lotteriförsäljningen, försåld konst och besökarantalet.

Årets Konst i Kvarn planeras nu. Vi har ca 40 anmälda konstnärer och bereder för 20 till.

Vi bjuder in de som anmält intresse till ett planeringsmöte den 5 maj få vi lägger upp planer för de scenarier som kan uppstå.

Snö, is och eld 2021

Årets Snö, Is och Eld utställning blev av efter en hårfin balans mellan töväder och snöstorm.Trots att vi körde Coronasäkert och inte basunerade ut vernissagen fick vi ett 50-tal besökare de första timmarna. Utställningen pågår tills moder natur avslutat den med tö.

Konst i kvarn 2020 avslutad

Kvarnstensrummet med utsikt över forsen

Säsongen är över. Det blev 6 veckor med många besökare under ordnade former, två konstlotterier och en hel del konst som bytte ägare. Här vid kvarnen var vädret så soligt de flesta dagarna och forsen dundrade som aldrig förr. Vi summerar resultatet på alla sätt gott. Nu tar Hantverk i kvarn vid i två veckor med öppet 11-19.
Tack för en bra sommar 2020.

Snö, is och eld

Årets Snö, is och eld utställning kryddas med berättelser. Guidade turer där vi tillsamman får plats för berättelser.

Konst i kvarn

Konst i Kvarn drivs av konstskapargruppen “Vindelngruppen”

VI har en mängd andra aktiviteter i vår ateljé och välkomnar ständigt nya medlemmar.

Läs mer under Vindelngruppen vad vi gör och för information om Konst i kvarn kvarn finns en egen meny.

Kvarnen ligger vid Renforsen i Vindeln.

Broschyr

Vi finns även aktiva på facebook.