Konst i Kvarn 2021

Nu börjar vi planera inför årets Konst i Kvarn 2021. Vi vet ju inte hur coronaläget är men vi har bestämt att vi förutsätter att vi i någon form kan köra utställningen även i år.

2020 var en utmaning som vi klarade ut riktigt bra. Ca 5000 besökare trots alla restriktioner i resande. Våra öppettider var mycket kortare varje dag men arrangemanget som helhet var mycket uppskattat. Det syntes inte minst på lotteriförsäljningen, försåld konst och besökarantalet.

Årets Konst i Kvarn planeras nu. Vi har ca 40 anmälda konstnärer och bereder för 20 till.

Vi bjuder in de som anmält intresse till ett planeringsmöte den 5 maj få vi lägger upp planer för de scenarier som kan uppstå.