Konst i Kvarn 2021

Nu börjar vi planera inför årets Konst i Kvarn 2021. Vi vet ju inte hur coronaläget är men vi har bestämt att vi förutsätter att vi i någon form kan köra utställningen även i år.

2020 var en utmaning som vi klarade ut riktigt bra. Ca 5000 besökare trots alla restriktioner i resande. Våra öppettider var mycket kortare varje dag men arrangemanget som helhet var mycket uppskattat. Det syntes inte minst på lotteriförsäljningen, försåld konst och besökarantalet.

Årets Konst i Kvarn planeras nu. Vi har ca 40 anmälda konstnärer och bereder för 20 till.

Vi bjuder in de som anmält intresse till ett planeringsmöte den 5 maj få vi lägger upp planer för de scenarier som kan uppstå.

Snö, is och eld 2021

Årets Snö, Is och Eld utställning blev av efter en hårfin balans mellan töväder och snöstorm.Trots att vi körde Coronasäkert och inte basunerade ut vernissagen fick vi ett 50-tal besökare de första timmarna. Utställningen pågår tills moder natur avslutat den med tö.