Styrelsen

Ordförande: Lligo Matson Hällnäs

Vice Ordförande: David Brännlund Vindeln

Kassör: Lena Frank Rödånäs

Sekreterare: Eva Grönlund Hällnäs

Ledamot: Caroline Skärfstad Landby Kryckeltjärn

Suppleanter:

Bo Sjöström Rödånäs

Annelie Bjurén Vindeln

Chris Aronsson Umeå

Carola Rehn Umeå

Valberedning

Charlotte Schedin Vindeln

Biträdande Ewa Bergh

Revisor: Britt-Louise Eriksson

Revisorssuppleant: Kristina Karlsson