Styrelsen

Ordförande: Lligo Matson Rankbäcken

Vice Ordförande: Caroline Skärfstad Landby Kryckeltjärn

Kassör: Lena Frank Rödånäs

Sekreterare: Eva Grönlund Rankbäcken

Ledamot: David Brännlund Vindeln

Suppleanter:

Bo Sjöström Rödånäs

Annelie Bjurén Vindeln

Chris Aronsson Umeå

Carola Rehn Umeå

Valberedning

Charlotte Schedin Vindeln

Biträdande Carl Axel Gyllenram

Revisor: Britt-Louise Eriksson

Revisorssuppleant: Kristina Karlsson